• TT
 • Tiêu đề
 • Diện tích
 • Giá
 • Ngày đăng
 • 3
 • 50 (m2)
 • 500,000
 • 20-12-2013
 • 4
 • --
 • Thỏa thuận
 • 19-12-2013
 • 5
 • --
 • Thỏa thuận
 • 11-12-2013
 • TT
 • Tiêu đề
 • Diện tích
 • Giá
 • Ngày đăng
 • 3
 • 500 (m2)
 • Thỏa thuận
 • 10-12-2013
 • 4
 • 130 (m2)
 • 130,000,000
 • 28-11-2013
 • 5
 • 130 (m2)
 • 112,000,000
 • 28-11-2013
 • TT
 • Tiêu đề
 • Diện tích
 • Giá
 • Ngày đăng
 • 1
 • --
 • Thỏa thuận
 • 11-12-2013
 • 2
 • --
 • Thỏa thuận
 • 11-12-2013
 • 4
 • --
 • Thỏa thuận
 • 11-12-2013
 • 5
 • --
 • Thỏa thuận
 • 11-12-2013